Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής της δήλωσης συγκομιδής σταφυλιών και των αιτήσεων για χορήγηση νέων αδειών φύτευσης 

HomeΘΕΣΣΑΛΙΑ

Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής της δήλωσης συγκομιδής σταφυλιών και των αιτήσεων για χορήγηση νέων αδειών φύτευσης 

Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής της δήλωσης συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2020 και των αιτήσεων για χορήγηση νέων αδειών φύτευσης για το έτος 2021, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του Υπ.Α.Α.Τ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.) Π.Ε. Λάρισας, σας ενημερώνει ότι:

  1. σε εφαρμογή της με αρ. 3248/335184/30-10-2020 (ΦΕΚ 5459Β/10-12-2020) Υ.Α. για το έτος 2020 η ημερομηνία λήξης υποβολής της δήλωσης συγκομιδής είναι η 20η Δεκεμβρίου 2020.
  2. σε εφαρμογή της με αρ. 3166/322779/18-10-2020 (ΦΕΚ5362Β/7-2-2020) Υ.Α. για τη χορήγηση αδειών φύτευσης για το έτος 2021, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την 31 η Δεκεμβρίου 2020