Στον Δήμο Τυρνάβου δωρεά ακινήτου- κληροδοτήματος του κληρονοµούµενου ∆ηµητρίου Τσοπώτη στον Αμπελώνα

HomeΤΟΠΙΚΑ

Στον Δήμο Τυρνάβου δωρεά ακινήτου- κληροδοτήματος του κληρονοµούµενου ∆ηµητρίου Τσοπώτη στον Αμπελώνα

Ο Δήμος Τυρνάβου, αποδέχθηκε την πρόταση δωρεάς ακινήτου – κληροδοτήµατος του κληρονοµούµενου ∆ηµητρίου Τσοπώτη του Αλεξάνδρου, το οποίο βρίσκεται εντός οικοπέδου, επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου αριθ. 38 στην Κοινότητα Αµπελώνα, σύµφωνα µε το οικείο έγγραφο της εκκαθαρίστριας δικηγόρου κας Ελένης Κακαζιάνη. Κτίσµα του παραπάνω ακινήτου θα µισθωθεί σε επαγγελµατικό σωµατείο/µε εµπορικό σκοπό της ∆.Ε. Αµπελώνα για τη στέγασή του και τα λοιπά υφιστάμενα επί του οικοπέδου κτίσματα θα αξιοποιηθούν και προς το συµφέρον του ∆ήµου Τυρνάβου. 

You cannot copy content of this page