Σε νέο έργο πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων εντάχθηκε ο Δήμος Τυρνάβου “Φιλόδημος ΙΙ”

“Φιλόδημος ΙΙ”:41 έργα Δήμων εντάχθηκαν σε μία ημέρα ανάμεσά τους ο Δήμος Τυρνάβου

Σειρά Αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσιεύθηκαν την 12ηΙανουαρίουγια την ένταξη έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σεΠροσκλήσεις του “Φιλόδημου ΙΙ”.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 41Αποφάσεις,που εντάσσουν αντίστοιχο αριθμό πράξεων Δήμων στις Προσκλήσεις VVIIκαι VIIIτου “Φιλόδημου II”. 

 ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VΙΙΙ ΤΟΥ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ”

«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»

 

Σχετικές δημοσιεύσεις