Οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων κτηρίων μετά τον σεισμό 3-3-2021

HomeΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων κτηρίων μετά τον σεισμό 3-3-2021

1. Ανάθεση μελέτης σε Ιδιώτη Μηχανικό με την απόφαση της αυτοψίας από το κλιμάκιο του Υπουργείου..

2. Ανάλογα με το τι θα εκτιμήσει ο Ιδιώτης μηχανικός σε σύμφωνη γνώμη με τον ιδιοκτήτη του σεισμόπληκτου κτιρίου ,θα ενημερώσει για όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα ή τι καινούργιο πρέπει να εκδοθεί αφού γίνει.

3. Με προτροπή του μηχανικού σε καθάρισμα των ρωγμών πέριξ για να αναδειχθεί η ζημιά και η έκταση της. Με την εργασία αυτή διαπιστώνεται πόσο έχει επηρεαστεί η στατικότητα του κτιρίου και ποιες επεμβάσεις πρέπει να γίνουν.

4. Μετρήσεις των ρωγμών που αποκαλύφθηκαν αφού έφυγαν οι σοβάδες και λήψη φωτογραφιών από τον μηχανικό που επισυνάπτονται στη μελέτη.

5. Σύνταξη μελέτης από τον Μηχανικό που αποτελεί και πρόσκληση στην επιτροπή του Υπουργείο Υποδομών που θα έρθει να εκτιμήσει το ύψος της ζημιάς σε χρήμα και να γίνουν οι απαραίτητες υποδείξεις ή διορθώσεις έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί το κόστος συνολικά.

6. Από το ποσό που θα υπολογισθεί και θα συμφωνηθεί με όλες τις προδιαγεγραμμένες προϋποθέσεις ,το 80% δίδεται ως χορήγηση στεγαστική (δωρεάν) από το κράτος και το 20% άτοκος τραπεζικός δανεισμός προαιρετικός.  

7. Έκδοση αδείας επισκευής, κατεδάφισης μετά από σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη σε συνεργασία πάντα με τον μηχανικό.

8.Τμηματικές καταβολές των ποσών 3 δόσεις ανάλογα με την πορεία των εργασιών.

9. Για όσα κτίρια άνω των 100 χρόνων απαιτείται γνωμοδότηση της εφορίας νεότερων μνημείων με έδρα στο Βόλο. Η ενέργεια αυτή προσθέτει ένα επιπλέον 20% στο προσυπολογισμένο στο ποσό που αφορά το κόστος.

Όλα τα παραπάνω  πάντα σε συνεργασία και συμβουλευτική υπηρεσία από τον μηχανικό της επιλογή σας.