Μεταφορά πολεμοφοδίων από Λάρισα και Τύρναβο πρός το μέτωπο

HomeΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Μεταφορά πολεμοφοδίων από Λάρισα και Τύρναβο πρός το μέτωπο

Μεταφορά πολεμοφοδίων από Λάρισα και Τύρναβο πρός το μέτωπο Ελασόνας και Μακεδονίας, κατά την περίοδο 1912-1913. Φωτογραφία Αρχείο Πολεμικού Μουσείου

Μεταφορά πολεμοφοδίων από Λάρισα και Τύρναβο πρός το μέτωπο Ελασόνας και Μακεδονίας, κατά την περίοδο 1912-1913.

Φωτογραφία Αρχείο Πολεμικού Μουσείου