Κατάλογος μαθητών της Ελληνικής Σχολής Τυρνάβου 1ην Σεπτεμβρίου 1856

HomeΙΣΤΟΡΙΑ

Κατάλογος μαθητών της Ελληνικής Σχολής Τυρνάβου 1ην Σεπτεμβρίου 1856

ΝΙΚΟΣ Η. ΖΔΑΝΗΣ  ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΜΕ ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Γ. ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (1.9.1856)
Το τρίτο έγγραφο είναι ένας κατάλογος των μαθητών του Ελληνικού Σχολείου του Τυρνάβου, με ημερομηνία 1 Σεπτεμβρίου 1856. Οι εγγεγραμμένοι μαθητές όλων τωντάξεων αυτού του σχολείου τριετούς φοίτησης, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στον κατάλογο, είναι συνολικά 28 (6+8+14). Όλοι τους αναφέρονται μόνο με το
πατρώνυμο και χωρίς επώνυμο. Μεταξύ των μαθητών της Α΄ τάξης συμπεριλαμβάνεται και ένας ιερομόναχος. Ο κατάλογος αυτός έχει ως εξής:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Τῶν μαθητῶν τῆς / Ἑλλ(ηνικ)ῆς Σχολῆς τῷ 1856 ἔτει 1ην Σεπτεμ(βρί)ου.

1ηςΤάξεως                                                                                                      
Δανιήλ ἱερομόναχος, Δημήτριος παπᾶ Γεωργίου, Ἐπαμεινώνδας Δημητρίου, Μιλτιάδης Θωμᾶ(Σημ:1) ,Δημήτριος Ἀστερίου,
Ἰωάννης Θωμᾶ.
(Σημ:1)Ο Μιλτιάδης Θωμά είναι ένας από τους γιους του Θωμά Ανδρεάδη και πατέρας τού Δημοσθένη Ανδρεάδη. Το 1858 επισκέφθηκε τον Τύρναβο ο γάλλος αρχαιολόγος Léon Heuzey
και φιλοξενήθηκε από τον Θωμά Ανδρεάδη. Αναφερόμενος στον Μιλτιάδη, έγραψε τα εξής: «Ο δευτερότοκος, ο Μιλτιάδης, που πηγαίνει στο Ελληνικό Σχολείο, φοράει την μακριά αραδωτή
φουστανέλα των ρουμελιωτών νέων». 

2ας Τάξεως 
Γεώργιος Ἰωάννου, Ἀντώνιος Ἀθανασίου, Βασίλειος Χρήστου, Ἰωάννης Ἀθανασίου, Δημήτριος Χρηστοδούλου, Ναός Χρήστου,Θεόδωρος Δανιήλ ,Κωνσταντῖνος Καλογιάννου.
3ης Τάξεως 
Γρηγόριος Νικολάου, Κωνσταντῖνος Πρωτοσυγγέλου, Ἐμμανουήλ Μαργαρίτου(Σημ:2),Γεώργιος Ἰωάννου, Ἀθανάσιος Ἀποστόλου, Κωνσταντῖνος Δημητρίου, Ξενοφῶν Γεωργίου, Ἀθανάσιος Ἰωάννου, Ζήσης Παπᾶ Γεωργίου, Ἰωάννης παπᾶ Ἀθανασίου, Δημήτριος Ἐμμανουήλ, Ἀναστάσιος Γεωργίου, Ἰωάννης παπᾶ Ἀδάμου, Θεόδωρος Γεωργίου.

(Σημ:2). Πρέπει να είναι γιος του Μαργαρίτη Αναγνώστη παπα-Μανόλη, δάσκαλος στον Τύρναβο από το 1820.

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

You cannot copy content of this page