Εγκρίθηκε η «Σύνταξη Τεχνικών µελετών για την Ανάπλαση πάρκου Αγ. Γεωργίου Αµπελώνα»

HomeΤΟΠΙΚΑ

Εγκρίθηκε η «Σύνταξη Τεχνικών µελετών για την Ανάπλαση πάρκου Αγ. Γεωργίου Αµπελώνα»

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τυρνάβου αποφάσισε κατά πλειοψηφία για: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών υποέργων της Πράξης «Μελέτες ωρίµανσης έργων του ∆ήµου Τυρνάβου» στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ένταξης στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  η πρόσκληση  «Ωρίµανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράµµατος»: «Σύνταξη Τεχνικών µελετών για την Ανάπλαση πάρκου Αγ. Γεωργίου Αµπελώνα» Ο προυπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 409.121,33 ευρώ 

Το υπό μελέτη έργο αφορά στην ανάπλαση του πάρκου Αγίου Γεωργίου στον Αμπελώνα έκτασης 32,5 στρεμμάτων περιλαμβανομένης και της μετατροπής δημοσίου κτηρίου εντός του πάρκου σε πολυχώρο για την φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ο σκοπός του έργου της ανάπλασης του πάρκου Αγίου Γεωργίου είναι να δοθεί η ζωντάνια και το ενδιαφέρον ενός ενεργού Δημόσιου πράσινου χώρου αναψυχής που απευθύνεται σε όλους.

Η αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση με οργάνωση επιμέρους χρήσεων φυσικός ελεύθερος χώρος πάρκου χώροι φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων χώρος ελεύθερου παιχνιδιού τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς σε απόλυτα εποπτευόμενη θέση χώροι θεματικής φύτευσης σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός πολυχώρου φιλοξενίας δρώμενων και πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του υφιστάμενου κτιρίου θα  επιδράσει θετικά στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής με σημαντικά περιβαντολλογικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.