«Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τον σεισμό στις 3 Μαρτίου 2021 στο Δήμο Τυρνάβου»

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

«Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τον σεισμό στις 3 Μαρτίου 2021 στο Δήμο Τυρνάβου»

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας εγκρίνει σύμφωνα με τις αποφάσεις με αριθμό 237-238, τις κάτωθι αιτήσεις κατοίκων του Δήμου Τυρνάβου και συγκεκριμένα στον Αμπελώνα 10 αιτήσεις με το ποσό των 600 ευρώ, 20 αιτήσεις στον Τύρναβο με το ποσό των 600 ευρώ και 1 αίτηση στον Τύρναβο με το ποσό των 1200 ευρώ σε δικαιούχους για την χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί από τον σεισμό στις 3 Μάρτιου 2021 και έχει περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του άρθρου 1 της ΚΥΑ 33862/06-05-2019 ( ΦΕΚ 1699/Β/16-5-2019). 

1 4214/16-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00
2 4270/16-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00
3 4326/16-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00
4 4196/16-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00
5 4187/16-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00
6 6423/05-04-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00
7 4213/16-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00
8 4778/17-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00
9 4228/16-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00
10 4242/16-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00

 

1 4882/17-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
2 4860/17-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 1.200,00
3 5772/29-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
4 5626/26-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
5 5632/26-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
6 3387/09-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
7 4852/17-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
8 4827/17-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
9 4823/17-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
10 3169/05-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
11 4541/17-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
12 5447/24-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
13 3225/07-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
14 3171/05-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
15 3402/09-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
16 6652/07-04-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
17 4765/09-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
18 5999/01-04-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
19 4652/17-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
20 5952/31-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
21 6124/02-04-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00