«Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τον σεισμό στις 3 Μαρτίου 2021 στο Δήμο Τυρνάβου»

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

«Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τον σεισμό στις 3 Μαρτίου 2021 στο Δήμο Τυρνάβου»

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας εγκρίνει σύμφωνα με τις αποφάσεις με αριθμό 216-217-219-220-221, τις κάτωθι αιτήσεις κατοίκων του Δήμου Τυρνάβου και συγκεκριμένα στον Τύρναβο 7 αιτήσεις με το ποσό των 600 ευρώ, 1 αίτηση στα Πλατανούλια με το ποσό τον 600 ευρώ,  1 αίτηση στην Αγιά Σοφιά των 600 ευρώ και 4 αιτήσεις στον Βρυότοπο με το ποσό των 600 ευρώ  σε δικαιούχους για την χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί από τον σεισμό στις 3 Μάρτιου 2021 και έχει περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του άρθρου 1 της ΚΥΑ 33862/06-05-2019 ( ΦΕΚ 1699/Β/16-5-2019). 

1 5665/26-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
2 5393/24-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00

1 6128/02-04-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
2 5440/24-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
3 4847/17-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
4 3244/07-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
5 3172/05-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00

1 5767/29-03-2021 ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ 600,00

1 5534/26-03-2021 ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 600,00

1 4980/18-03-2021 ΒΡΥΟΤΟΠΟΣ 600,00
2 5352/24-03-2021 ΒΡΥΟΤΟΠΟΣ 600,00
3 4251/16-03-2021 ΒΡΥΟΤΟΠΟΣ 600,00
4 5109/22-03-2021 ΒΡΥΟΤΟΠΟΣ 600,00