«Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 17 πληγέντες από τον σεισμό στις 3 Μαρτίου 2021 στο Δήμο Τυρνάβου»

HomeΤΟΠΙΚΑ

«Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 17 πληγέντες από τον σεισμό στις 3 Μαρτίου 2021 στο Δήμο Τυρνάβου»

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας εγκρίνει σύμφωνα με τις αποφάσεις με αριθμό 416-417-418-419-420-421, τις κάτωθι αιτήσεις κατοίκων του Δήμου Τυρνάβου και συγκεκριμένα στο Δαμάσι με ποσά από 600,00 έως τα 4.056 ευρώ καθώς και στον Αμπελώνα με ποσά από 600,00 έως τα 2.160 ευρώ σε δικαιούχους για την χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί από τον σεισμό στις 3 Μάρτιου 2021 και έχει περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του άρθρου 1 της ΚΥΑ 33862/06-05-2019 ( ΦΕΚ 1699/Β/16-5-2019). 

1 4654/17-03-2021 ΔΑΜΑΣΙ 2.880.00
2 5116/22-03-2021 ΔΑΜΑΣΙ 2.160.00
3 5916/31-03-2021 ΔΑΜΑΣΙ 2.400.00
4 5145/22-03-2021 ΔΑΜΑΣΙ 1.500.00

1 4193/16-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 2.160,00

1 4193/16-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00

1 5116/22-03-2021 ΔΑΜΑΣΙ 600,00
2 4348/16-03-2021 ΔΑΜΑΣΙ 600,00

1 4727/17-03-2021 ΔΑΜΑΣΙ 600,00
2 5173/22-03-2021 ΔΑΜΑΣΙ 600,00

1α 4873/17-03-2021 ΔΑΜΑΣΙ 1.944,00
1β 4873/17-03-2021 ΔΑΜΑΣΙ 648,00
2 4727/17-03-2021 ΔΑΜΑΣΙ 3.360,00
3 5173/22-03-2021 ΔΑΜΑΣΙ 2.400,00
4 5979/31-03-2021 ΔΑΜΑΣΙ 3.300,00
5 5981/31-03-2021 ΔΑΜΑΣΙ 2.880,00
6 4254/16-03-2021 ΔΑΜΑΣΙ 4.056,00
7 4322/16-03-2021 ΔΑΜΑΣΙ 3.024,00