Επιχορήγηση ύψους 55.265 χιλ. ευρώ στον Δήμο Τυρνάβου από το Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη αναγκών που προκλήθηκαν από τον Covid-19

H Οικονομική Επιτροπή του ∆ήµου Τυρνάβου στη δια περιφοράς συνεδρίαση στις 28 ∆εκεµβρίου 2020 αποφάσισε ομόφωνα την επιχορήγηση 55.265,03 €, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών ότι επιχορηγείται ο ∆ήµος  µε το ποσό αυτό, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες, στο πλαίσιο έκτακτης επιχορήγησης ∆ήµων της χώρας µε αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο, για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της µμείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από…

Περισσότερα

Ο Δήμος Τυρνάβου διαθέτει θερμαινόμενο χώρο για τις ανάγκες των αστέγων δίπλα στο ΚΑΠΗ

Ο Δήμος Τυρνάβου ενημερώνει ότι διατίθεται για διανυκτέρευση θερμαινόμενος χώρος, δίπλα στο ΚΑΠΗ Τυρνάβου, για τις ανάγκες των αστέγων κατά τη διάρκεια του ψύχους. Καλούνται οι συμπολίτες μας να επικοινωνούν στο κινητό τηλέφωνο 6972575052 (κ. Τρελόπουλος Σάββας), σε περίπτωση που αντιληφθούν περιστατικό που χρήζει βοήθειας. Από το Δήμο Τυρνάβου

Περισσότερα

Σε νέο έργο πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων εντάχθηκε ο Δήμος Τυρνάβου “Φιλόδημος ΙΙ”

“Φιλόδημος ΙΙ”:41 έργα Δήμων εντάχθηκαν σε μία ημέρα ανάμεσά τους ο Δήμος Τυρνάβου Σειρά Αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσιεύθηκαν την 12ηΙανουαρίουγια την ένταξη έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σεΠροσκλήσεις του “Φιλόδημου ΙΙ”. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 41Αποφάσεις,που εντάσσουν αντίστοιχο αριθμό πράξεων Δήμων στις Προσκλήσεις V, VIIκαι VIIIτου “Φιλόδημου II”.   ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VΙΙΙ ΤΟΥ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ” «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»  

Περισσότερα

Ετοιμοπόλεμος ο Δήμος Τυρνάβου παρέλαβε 10.000χιλ μάσκες για το άνοιγμα των σχολείων την Δευτέρα

Ο Δήμος Τυρνάβου παρέλαβε για τη Δευτέρα που ανοίγουν τα σχολεία, (δημοτικά και τα νηπιαγωγεία) περίπου δέκα χιλιάδες μάσκες, βαμβακερές οι οποίες πλένονται και επαναχρησιμοποίουνται. Οι μάσκες θα μοιραστούν στους μαθητές και στους δασκάλους το πρωί της Δευτέρας σε όλα τα σχολεία του Δήμου Τυρνάβου.  Η χρήση  μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων.

Περισσότερα

Λαϊκή Συσπείρωση Τυρνάβου «Όχι άλλες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς»

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Τυρνάβου Στέλιος Χατζηκράχτης σε επιστολή στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και στο σώμα, κατά την δια περιφοράς συνεδρίαση του την 28η Δεκεμβρίου 2020 ανέφερε τα εξής: Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Η Λαϊκή Συσπείρωση κατά το τελευταίο, δια ζώσης δημοτικό συμβούλιο, στις 6/10/2020 έθεσε το σοβαρό ζήτημα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορούν να γίνονται, δια περιφοράς, οι συνεδριάσεις για θέματα που αφορούν το μέλλον του δήμου. Στους περισσότερους δήμους συγκαλούνται τα δημοτικά συμβούλια εν μέσω πανδημίας,  με…

Περισσότερα

Μοριακά τεστ για τους εργαζομένους του βρεφονηπιακού σταθμού και των παιδικών σταθμών του Δήμου Τυρνάβου

Εν όψει της επαναλειτουργίας των παιδικών σταθμών και του βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Τυρνάβου και προς διασφάλιση της υγείας εργαζομένων και παιδιών ο Δήμος Τυρνάβου δρα άμεσα. Ειδικότερα, υπήρξε άμεσα επικοινωνία της Δημοτικής Αρχής, μέσω του αρμόδιου Αντιδήμαρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Παιδείας κ. Χριστόφορου Κατσαρού με τον Διευθυντή-Υπεύθυνο για τον συντονισµό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Τυρνάβου, κ. Αντωνόπουλο Ιωάννη, ώστε από αύριο, Πέμπτη 7 Ιανουαρίου, στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου να πραγματοποιηθούν μοριακά τεστ covid σε όλους τους εργαζόμενους σε αυτές τις Δομές. Ο Δήμος Τυρνάβου έχει θέσει…

Περισσότερα

Η απόφαση για τους νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τυρνάβου εγκρίθηκε η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για τη συμμετοχή του Δήμου Τυρνάβου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης δημιουργίας δύο νέων βρεφονηπιακών σταθμών. Δυστυχώς, ορισμένοι, προσδοκώντας σε μικροπολιτικά οφέλη, προσπάθησαν να προκαλέσουν σύγχυση και εντυπώσεις σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα.  Προς αποκατάσταση, λοιπόν, της αλήθειας:  Στο Δήμο Τυρνάβου λειτουργεί μόνο ένας Βρεφονηπιακός Σταθμός δυναμικότητας 22 βρεφών, όταν οι ανάγκες προσεγγίζουν τα 60 βρέφη.  Αυτό δημιουργούσε μία δυσεπίλυτη κατάσταση,  η οποία μάλιστα κατέστη ασφυκτική λόγω και της κρίσης του κορονοϊού.  Ως Δημοτική Αρχή…

Περισσότερα

Δημοπρατείται από το Δήμο Τυρνάβου έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ» 230.000,00€

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τυρνάβου  1. Εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού µέσω του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισµού 230.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και καθορίζει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε τους Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 230.000,00 Ευρώ καιαναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 135.428,00€ Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 24.377,04€ Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών…

Περισσότερα

Ψήφισμα το Δημοτικου Συμβουλίου Τυρνάβου για τον εκλιπόντα Δημοτικό Σύμβουλο Γκατζούλη Σπυρίδωνα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, στην 1η/03-01-2021 έκτακτη συνεδρίαση με την υπ’ αριθ. 1/2021 απόφασή του ως ελάχιστο φόρο τιμής στον εκλιπόντα Δημοτικό Σύμβουλο Γκατζούλη Σπυρίδωνα, αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος,  Εκφράζει στην οικογένειά του και τους οικείους τα θερμά του συλλυπητήρια και τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια του μέλους του Σπύρου Γκατζούλη, επί χρόνια αγωνιστή της τοπικής αυτοδιοίκησης και σπουδαίου ανθρώπου. Ο Σπύρος Γκατζούλης επέδειξε ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο του, υπηρέτησε επί χρόνια με επιτυχία το λαό του Δήμου, μάλιστα διετέλεσε και Αντιδήμαρχος στον πρώην Δήμο…

Περισσότερα

Καταγγελία αναγνώστη για επικίνδυνο κτίσμα απέναντι από το 2ο νηπιαγωγείο

Επικίνδυνο  κτίσμα βρίσκεται απέναντι από το 2ο νηπιαγωγείο στον Τύρναβο και μια φίλη της σελίδας, μας στέλνει τις φωτογραφίες προς ενημέρωση των αρμοδίων. Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει αναγνώστης του tyrnavosotoposmas.gr, ο οποίος καταγγέλλει ότι απέναντι από το 2ο  νηπιαγωγείο Τυρνάβου και συγκεκριμένα στην οδό Σωτηρίου Ντάσιου 4 υπάρχει ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που αποτελεί κίνδυνο για τους περαστικούς. Το κτίριο είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, καθώς έχουν φύγει σοβάδες κρέμονται ξύλα και ελλοχεύει ο κίνδυνος να πέσουν και κεραμίδια σε περαστικούς. Από το συγκεκριμένο σημείο περνούν καθημερινά πολλά παιδιά, τα…

Περισσότερα