Απολογισμός οικ.ενισχύσεων σεισμού 3/3/2021 Πλατανούλια, Αργυροπούλι, Δένδρα, Αγ.Σοφιά, Βρυότοπος και Δελέρια

HomeΤΟΠΙΚΑ

Απολογισμός οικ.ενισχύσεων σεισμού 3/3/2021 Πλατανούλια, Αργυροπούλι, Δένδρα, Αγ.Σοφιά, Βρυότοπος και Δελέρια

Οπως διαπιστώσαμε εκ του αποτελέσματος και τα Πλατανούλια λαβωμένα από τον σεισμό.

Πλατανούλια: 79.380

Αργυροπούλι: 10.850

Δένδρα:                 600

Αγ.Σοφιά:             600

Βρυότοπος:      11.640

Δελέρια:             1.800

Σύνολο:          104.870

Νο Απόφασης Ημερ/νία Πλήθος αιτ. Επ.1200 Επ.600
106 13-Απρ 27   16.200,00 €
112 19-Απρ 8   4.800,00 €
219 & 265 4,18/6/2021 2   1.200,00 €
Πλατανούλια     Σύνολο 22.200,00 €
Νο Απόφασης Ημερ/νία Πλήθος αιτ. Επ.1200 Επ.600
124 26-Απρ 4   2.400,00 €
178 14-Μαϊ 7   3.500,00 €
200 24-Μαϊ 3   1.800,00 €
241 14-Ιουν 1   600,00 €
Αργυροπούλι       8.300,00 €
Νο Απόφασης Ημερ/νία Πλήθος αιτ. Επ.1200 Επ.600  
170 12-Μαϊ 1   600 Δένδρα
220 4-Ιουν 1   600 Αγ.Σοφιά
221 4-Ιουν 4   2400 Βρυότοπος
223 7-Ιουν 3   1.800 Δελέρια

Δικαιούχοι της χορήγησης επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών
εργασιών των κυρίων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση
οικοσυσκευής, των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί από τον σεισμό στις 3
Μάρτιου 2021 και έχει περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 2 και 6 της ΚΥΑ 33862/06-05-2019 (ΦΕΚ 1699/Β/16-5-2019),

Απόφαση 282 /23/6/2021 σε αριθμό αιτήσεων 24  57.180,00 € στα Πλατανούλια
Απόφαση 279  23/6/2021 σε αριθμό αιτήσεων  2 2.550,00 € στο Αργυροπύλι.

Απόφαση 2  23/6/2021 σε αριθμό αιτήσεων  2 3,240 € στο Βρυότοπος

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από Διαύγεια.