Ανοιχτό το ενδεχόμενο μοριοδότησης στις Πανελλαδικές των υποψηφίων των σεισμόπληκτων περιοχών της Θεσσαλίας

HomeΠΑΙΔΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανοιχτό το ενδεχόμενο μοριοδότησης στις Πανελλαδικές των υποψηφίων των σεισμόπληκτων περιοχών της Θεσσαλίας

Η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα  Μακρή, σήμερα στη Βουλή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μοριδότησης στις Πανελλαδικές των υποψηφίων των σεισμόπληκτων περιοχών της Θεσσαλίας.

Υπάρχει νομικό πλαίσιο, προϋποθέσεις και η ευαισθησία του Υπουργείου. Η υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρή μιλώντας στη Βουλή τόνισε πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις, το νομικό πλαίσιο και η ευαισθησία του Υπουργείου ώστε να δοθούν επιπλέον θέσεις εισαγωγής στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε μαθητές της Γ Λυκείου που διαμένουν σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού. Το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάνεις ως και το 2% των θέσεων./
Η Ζέττα Μακρή υπενθύμισε επίσης ότι: Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των Γενικών Ενιαίων Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων των περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.
Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ οι οποίοι κατοικούν μονίμως στις περιοχές του προηγούμενου εδαφίου, ακόμα κι αν υποβάλλουν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση-δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3013/2002. Για την περίπτωση αυτή απαιτείται κάθε φορά η έκδοση σχετικής απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το ειδικό ποσοστό στο οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ανά κατηγορία λυκείου, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ημερήσιο, εσπερινό, το οποίο ποσοστό δεν υπερβαίνει ανά κατηγορία το 2%. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό. Προβλέπονται τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την επιλογή αυτή είναι ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πετύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 70% του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας του στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
You cannot copy content of this page